24 września 2020

Wielkoformatowa kompozycja przedstawiająca Franciszka Kotulę wśród motywów ornamentalnych inspirowanych kulturą Rzeszowiaków

Wielki mural poświęcony wybitnemu etnografowi i znawcy kultury ludowej Franciszkowi Kotuli powstał na jednym z bloków na rzeszowskim osiedlu noszącym imię  Franciszka Kotuli.

Impulsem do powstania muralu jest przypadająca na 2020 rok 120. rocznica urodzin Franciszka Kotuli (1900-1983), a także chęć utrwalenia w świadomości społecznej jego dokonań jako wybitnego regionalnego etnografa, muzealnika, publicysty, historyka kultury ludowej, propagatora dziedzictwa Rzeszowiaków i Lasowiaków.

Wielkoformatowa kompozycja przedstawiająca Franciszka Kotulę wśród motywów ornamentalnych inspirowanych kulturą Rzeszowiaków (tzw. haftem niebiesko-czerwonym) wypełniła prawie 100 metrów kwadratowych elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krośnieńskiej 17 na rzeszowskim osiedlu im. Franciszka Kotuli. Za projekt i wykonanie muralu odpowiadają artyści należący do grupy Live Media Crew, autorzy wielu wielkopowierzchniowych kompozycji artystycznych i reklamowych zrealizowanych na terenie Polski. Przedsięwzięcie sfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie partnerzy przedsięwzięcia – samorząd województwa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” i Muzeum Etnograficzne, a także Rada Osiedla im. Franciszka Kotuli i Rzeszowski Dom Kultury przygotowali wydarzenia towarzyszące, których celem jest przede wszystkim popularyzacja patrona osiedla wśród lokalnej społeczności. Wśród wydarzeń zaplanowano turniej piłkarski, spotkanie tematyczne w osiedlowym domu kultury, wystawę fotografii, a także konkurs plastyczny. Oficjalne odsłonięcie muralu nastąpi 25 września 2020 r. o godzinie 13.00 przy ul. Krośnieńskiej 17.   

„Przestrzeń Dziedzictwa” to projekt własny Samorządu Województwa Podkarpackiego polegający na stworzeniu na obszarze województwa murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu. Celem projektu jest upowszechnienie i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie pamięci historycznej w społeczeństwie. Jednocześnie jego założenia są wyrazem wspólnej dbałości o przestrzeń i jej estetykę, która posiada istotny walor kulturotwórczy. Realizacja projektu zakłada współpracę z partnerami, tj. właścicielami budynków, instytucjami i organizacjami społecznymi.

Mural powstał w ramach pilotażowej edycji projektu Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń Dziedzictwa”. Dzieło autorstwa Live Media Crew jest efektem współpracy samorządu województwa ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Projektant” i Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli , oddziałem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

 

Iwona Kosztyła