10 lipca 2019

fot. Muzeum Żmigród

Tym razem w naszych wędrówkach po Jasielszczyźnie odwiedziliśmy Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej - Muzeum im. Leona Karcińskiego.

W 1997 roku grupa społeczników z Nowego Żmigrodu zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Miłośników Żmigrodczyzny. Przez wiele lat miłośnicy historii i regionu gromadzili zbiory muzealne. Owocem tej pracy jest Muzeum, które funkcjonuje od lipca 2016 roku.

Po placówce oprowadził nas Jerzy Dębiec – prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu

Artur Sołek