6 lipca 2020

Spotkanie odbędzie się 9 lipca 2020 r. o godz. 18:00 na platformie ClickMeeting.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na spotkanie online z Michałem Rusinkiem – pisarzem, tłumaczem i felietonistą. 

Michał Rusinek – pisarz, tłumacz, felietonista, doktor habilitowany literaturoznawstwa, wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z teorii literatury, teorii przekładu i creative writingu. W 2002 roku obronił pracę doktorską pt. „Międzyklasyczną retoryką, a ponowoczesną retorycznością”, natomiast w 2012 roku otrzymał tytułdoktora habilitowanego na podstawie pracy „Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcji teoriifigur”. Poza pracą naukową, zajmuje się pisaniem popularyzatorskich felietonów o językui literaturze. Przekłada książki z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, a także musicale.

Spotkanie poprowadzi Jan Wolski. Spotkanie jest bezpłatne. Aby się zarejestrować, należy wpisać się imieniem i adresem emailowym, klikając w poniższy link:REJESTRACJA NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z MICHAŁEM RUSINKIEMW WIMBP W RZESZOWIE Spotkanie będzie tłumaczone na język migowy. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie w ramach projekty „Spotkajmy się online” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu PromocjiKultury. 

Iwona Kosztyła