23 czerwca 2021

23. Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków, 2 czerwca 2019 r.

Spotkania pod nazwą „Co niedzielę w zagrodzie” to w skansenie już tradycja. Tego roku w czerwcowe, lipcowe i sierpniowe niedziele każdy turysta ma szansę spotkać ludowego twórcę i poznać jego rzemiosło.

Między godz. 11.00 a 17.00 na skansenowskich gości zawsze czekają przedstawiciele tradycyjnych zawodów: garncarze, wikliniarze, rzeźbiarze, łyżkaże, plecionkarze itp. Wizyta w skansenie może być więc początkiem fascynacji nie tylko dawną architekturą drewnianą i urodą wiejskiego krajobrazu…

Może zainteresować także ginącym zawodem – fachem nie do przecenienia, elementem bogatej rzeczywistości dumnych, twardych i samowystarczalnych, ale także wrażliwych na piękno mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Czerwiec

27 czerwca 2021 r. Jan Dudziak z Brzózy Stadnickiej – pokaz zabawkarstwa

Lipiec

4 lipca 2021 r. Urszula Rębisz z Nowej Dęby – pokaz wykonywania szydełkowych serwetek i warsztaty

Marian Kostek z Jelnej – wikliniarstwo – pokaz i warsztaty

11 lipca 2021 r.Marek Tomala z Leżajska – pokaz zabawkarstwa

Piotr Michniak z Nowicy – pokaz łyżkarstwa i warsztaty

18 lipca 2021 r. Anita Ryba ze Stalowej Woli – makrama – pokaz i warsztaty

Zygmunt Wielopolski z Dębicy – pokaz rzeźbienia w drewnie

25 lipca 2021 r. Anna Kupczyk z Kolbuszowej – warsztaty ceramiczne Wiktor Szwanenfeld z Nowej Wsi – pokaz plecionki z korzenia sosny

Sierpień

1 sierpnia 2021 r.Stanisław Kopala z Ropczyc – pokaz kowalstwa

Jan Dudziak z Brzózy Stadnickiej – pokaz zabawkarstwa

8 sierpnia 2021 r.Marta Podolak z Trześni – pokaz plecionkarstwa ze słomy i warsztaty

Danuta Olszowy z Kolbuszowej Górnej – kwiaty z bibuły, wycinanki z papieru – pokaz i warsztaty

22 sierpnia 2021 r.Barbara i Andrzej Plizgowie z Pogwizdowa – pokaz garncarstwa i warsztaty

Stanisław Kocoń z Dębicy – pokaz rzeźbienia w drewnie

29 sierpnia 2021 r.Magdalena Fołta z Rzeszowa – pokaz barwienia tkanin metodą batikową

Danuta Obara ze Skarżyska-Kamiennej – przędzenie na krosnach – pokaz i warsztaty

W wakacyjne niedziele bilet normalny kosztuje 15 zł, bilet ulgowy – 10 zł, a rodzinny (dla rodziców z dziećmi) – 41 zł. Dzieci do siódmego roku życia mają wstęp bezpłatny, a posiadacze Karty Dużej Rodziny – 50% zniżki.

Muzeum gorąco zaprasza!

 

Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl

 

Iwona Kosztyła