25 września 2020

Otwarcie wystawy odbędzie się 1 października o godz.13.00

W Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach będzie można obejrzeć wystawę „Bohaterowie 1920 r. z powiatu ropczycko-sędziszowskiego”.

To wystawa, na której mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego mogą poznać pokolenie swoich dziadków, pradziadków i prapradziadków, którzy 100 lat temu w obronie niepodległości musieli stawić czoło koszmarowi wojny polsko-bolszewickiej.

Otwarcie ekspozycji poprzedziło poszukiwanie wśród lokalnej społeczności informacji, wspomnień, pamiątek, eksponatów, dokumentów dotyczących historii odzyskania niepodległości i wojny polsko-bolszewickiej. Efekty poszukiwań wielokrotnie zaskoczyły organizatorów wystawy.

Zwiedzając ekspozycję, można nie tylko z bliska zobaczyć mundur i szablę z czasu wojny polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim poznać ludzi, którzy pochodzili z Ropczyc, z Sędziszowa (Małopolskiego) i z okolicznych wsi. Ludzi, którzy w różny sposób, w różnym czasie, w różnych miejscach i w różnych okolicznościach angażowali się w wojnę polsko-bolszewicką. Na tej ziemi wyrośli, tę rodzinną ziemię opuścili, nie wszyscy na nią wrócili. Jednak szli ku niewiadomemu, „bo dla nich Polska była ważna”, jak zauważył syn jednego z żołnierzy wojny 1920 r.

Gdy przez dziesięciolecia nie mogli mówić ludzie, niech w ich imieniu przemówią zdjęcia, pamiętniki, medale, książeczki wojskowe… Ze strzępków, okruchów, drobinek składamy opowieść o strasznej wojnie i jej bohaterach. Historia pojedynczych ludzi i ich rodzin tworzy zaś historię narodu.

Iwona Kosztyła