7 maja 2019

Spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 9 maja, o godzinie 16.00 w hotelu Hutnik jest zapowiedzią przygotowywanej przez Muzeum Regionalne wystawy o Kresach.

Spotkanie „Z Kresów do Stalowej Woli” z cyklu „Szanujmy wspomnienia” skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą na temat Kresów: historiami rodzinnymi, dawnymi fotografiami, osobistymi wrażeniami dotyczącymi tamtejszych urokliwych miast i wiosek, pięknych zabytków, różnorodności kulturowej.

W tym roku, kiedy upływa 80 lat od wybuchu II wojny światowej, historia Polaków na Kresach ma szczególną wymowę i warto o niej przypominać. Każda pamiątka, opowieść czy fotografia przynosi nowe spojrzenie na życie polskich obywateli przed 1939 r., na ziemiach dzisiaj leżących poza granicami naszego kraju.

Kresy są ważnym elementem polskiej tożsamości. Na temat Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej można znaleźć wiele rozmaitych informacji w literaturze, Internecie, piśmiennictwie historycznym. Kresy poznajemy głównie dzięki polskim poetom, artystom i badaczom. Ale czy jest to wystarczająca wiedza? Dzięki aktywności Kresowian i miłośników tej tematyki, działających w naszym mieście, możemy nadal poznać wiele interesujących, nieznanych faktów. Ich wspomnienia oparte są na osobistym doświadczeniu lub opowieściach rodziców, dziadków i innych krewnych. Często są to bolesne i dramatyczne przeżycia, których nikt nie spisał.

Spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 9 maja, o godzinie 16.00 w hotelu Hutnik jest zapowiedzią przygotowywanej przez Muzeum Regionalne wystawy o Kresach, której otwarcie przewidziane jest na jesień 2019 roku.

Iwona Kosztyła