26 lutego 2020

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.konkurspapieski.pl

Pod hasłem „Życie i wolność – dar i zadanie” ruszyła XVI edycja ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego Fundacji Instytutu Tertio Millennio.Organizatorzy zapraszają młodych ludzi do spojrzenia na swoje życie jako na dar i zadanie powołując się na słowa Jana Pawła II „ Jest zatem konieczne, aby człowiek uznał swoją pierwotną i niezaprzeczalną kondycję stworzenia, które otrzymuje od Boga istnienie i życie jako dar i zadanie: tylko akceptując tę przyrodzoną zależność swego bytu, człowiek może realizować w pełni swoje życie i wolność, a zarazem szanować dogłębnie życie i wolność każdej innej osoby.”

Konkurs Papieski zaadresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i składa się z czterech etapów:

I – quiz wiedzy o Janie Pawle drugim trwający przez miesiąc (online)

II – test on-line

III – napisanie eseju na jeden z podanych tematów

IV – finał – obrona esejów

Wzięcie udziału ma być dla młodych ludzi bodźcem do poznania osoby Jana Pawła II, a przede wszystkim jego nauki i orędzia jakie nam pozostawił. Nagrodą główną jest wspólny wyjazd do Rzymu dla 9 zwycięzców Konkursu. Pierwszy etap konkursu potrwa do 22 marca. Cały konkurs zakończy się galą finałową, która odbędzie się 30 maja 2020 roku.

 

Iwona Kosztyła