2 kwietnia 2019

Zapowiadany na 8 kwietnia ogólnopolski strajk nauczycieli w woj. podkarpackim dotknie 21 % przedszkoli oraz 39% szkół podstawowych. Te dane, to wynik ankiety przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Jak zapewnia Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty, Kuratorium od początku monitoruje sytuację w szkołach województwa. – Pytamy dyrektorów szkół o ewentualne zagrożenia wynikające ze strajku, ponieważ to oni są odpowiedzialni za organizacje zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych oraz za bezpieczeństwo dzieci w tym czasie oraz organizacje i przebieg egzaminu gimnazjalnego.

Jak dodaje kurator oświaty dyrektorzy, w razie strajku, zastosują możliwe w świetle prawa rozwiązania, czyli mogą do komisji powołać nauczycieli z innych szkół. W jaki , w danej szkole, będzie przebiegał strajk dyrektor dowie się w środę, wtedy też musi podjąć odpowiednie kroki.

Organami prowadzącym szkoły są samorządy dlatego wojewoda Ewa Leniart razem z Małgorzatą Rauch spotkały się z przedstawicielami samorządów, aby przypomnieć im, jakie wymogi należy spełnić, aby do strajku doszło. Ewa Leniart dodała, że dzieci w tym czasie muszą mieć zapewnioną opiekę w szkole.

Agnieszka Radochońska-Kloc