18 maja 2020

26 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem trafi do krośnieńskich uczniów, którzy potrzebują komputera do zdalnej nauki w domu. 13 szkół otrzymało już sprzęt, którego użyczy najbardziej potrzebującym.

Zakup był możliwy dzięki środkom finansowym z projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na którego realizację miasto pozyskało blisko 100 tysięcy złotych.

Po zakończeniu nauki komputery zostaną zwrócone do szkół, gdzie będą stanowić pomoc dydaktyczną.

Dodatkowo, z zaoszczędzonych środków finansowych po przetargu, miasto uzyskało akceptację Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na zakup dodatkowych 10 laptopów.

Natomiast 15 maja 2020 r. rusza kolejny program pod nazwą „Zdalna szkoła +”, w ramach którego miasto chce pozyskać kolejne środki na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych. To kolejne rozwiązanie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz wsparcia kształcenia na odległość. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby rodzin wielodzietnych na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Dla Krosna jest to kwota maksymalnie 145 tysięcy złotych.

Zakup 26 komputerów sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Źródło: Urząd Miasta Krosno

Piotr Mazurkiewicz