25 lutego 2021

W czwartek 25 lutego Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP, powołał Marka Mareckiego na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Zastąpił on Grażynę Zagrobelną, która przeszła na emeryturę.

Grażyna Zagrobelna kierowała krośnieńską dyrekcją lasów w latach 1998-2001 (jako pierwsza kobieta w historii LP) i od 2016 roku do tej pory. Jako działaczka NSZZ Solidarność aktywnie uczestniczyła w tworzeniu prawa leśnego, w tym ustawy o lasach, była współautorką 43. w skali kraju Ponadzakładowego Zbiorowego Układu Pracy zarejestrowanego 29 maja 1998 r. Jej zasługą jest m.in. wprowadzenie do regionu szkółkarstwa kontenerowego; prawie 20 lat temu powstała w Oleszycach, jako czwarta w Polsce, szkółka kontenerowa, a pierwsza oparta wyłącznie na polskich technologiach.

Dyrektor Zagrobelna zainicjowała też wprowadzenie Strategii gospodarki łowieckiej na obszarach OHZ RDLP w Krośnie, zaś dla na potrzeby czynnej ochrony żubrów powołała specjalny zespół doradczy złożony z wybitnych specjalistów.

– To między innymi dzięki współdziałaniu ze środowiskami naukowymi i lekarzami weterynarii mamy dziś tak mocną populację żubrów w górach – zaznacza dyrektor Zagrobelna. – Za wielki sukces z okresu mojej pracy uważam wdrożenia pakietu prywatyzacyjnego dla pracowników przechodzących do pracy w ZUL na terenie RDLP w Krośnie, jak również przyspieszenie skutecznej przebudowy drzewostanów na gruntach porolnych na drzewostany zgodne z siedliskiem na terenie całego regionu.

Dyrektor Zagrobelna była inicjatorką i współzałożycielką Fundacji Pomoc Leśnikom. Bardzo angażowała się też w przypominanie wydarzeń historycznych na terenie lasów, m.in. inicjowała posadzenie Lasu Katyńskiego Leśników, upamiętnień powstańców styczniowych i konfederatów barskich. Jest autorką monografii „60 lat służby Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Oleszyce”.

Jej zasługą jest też wdrożenie drugiej w kraju submisji drewna cennego, która w tym roku organizowana była już po raz 22. Na uwagę zasługuje też żarliwa obrona polskiego leśnictwa wobec ataków ekoaktywistów. W ostatnim latach zaangażowała się w tworzoną na poziomie UE strategię dla Karpat, lobbując w niej leśne aspekty gospodarowania w górach.

 

Mgr inż. Marek Marecki jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Karierę zawodową zaczynał w 1988 roku jako stażysta i instruktor techniczny w Nadleśnictwie Dukla. W latach 1991-1994 był leśniczym leśnictwa Wola Komborska, a od grudnia 1994 objął funkcję zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla. W marcu 2003 roku został naczelnikiem Wydziału Marketingu RDLP w Krośnie, następnie naczelnikiem Wydziału Zagospodarowania Lasu. Za działania na rzecz aktywnej ochrony cisa wyróżniony Nagrodą LP im. Dyrektora Adama Loreta. Od 2009 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej, aż do dnia 25 lutego, kiedy powierzono mu kierowanie krośnieńską dyrekcją LP.

– Najważniejszy jest las, który nam powierzono, ale za równie istotne w codziennej działalności uważam stabilność kadr, rzetelność w pracy, zachowanie dobrych relacji z otoczeniem naszej organizacji, przy ciągle rosnących i bardzo rozbieżnych oczekiwaniach naszych interesariuszy – mówi dyrektor Marecki. – Wiele pracy czeka nas w obliczu spodziewanego wdrożenia Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030, w której lasom przypadają bardzo ważne działania, ale też wyzwania związane z koniecznością wyłączenia części gruntów z dotychczasowych form użytkowania i udostępnienia.

Dyrektor Marecki ma 56 lat, jest żonaty, ma dorosłą córkę. Działa społecznie w Polskim Towarzystwie Leśnym, gdzie pełni funkcję członka zarządu głównego i przewodniczącego oddziału PTL w Krośnie. Był inicjatorem konferencji tematycznych dotyczących historii i bieżących problemów leśnictwa w regionie.

Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Piotr Mazurkiewicz