11 września 2019

„Agresja – źródła, przyczyny i przejawy we współczesnym świecie” pod takim hasłem w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odbyły się zajęcia z młodzieżą prowadzone w ramach Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji, podczas których odbył się wykład pt. „Agresja w ujęciu kryminologicznym”. Następnie miała miejsce dyskusja i debata z młodzieżą na temat agresji.

Jak zauważyła Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, w szkołach zbyt rzadko poruszany jest temat agresji. 

Profesor Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu zwrócił uwagę na to, że młodzi ludzie coraz częściej dopuszczają się agresji w sieci – czyli tak zwanego hejtu. 

Celem spotkania było pokazanie młodym ludziom jak łatwo może dojść do agresywnego zachowania oraz jak z pozoru niewinne zachowanie może przerodzić się w przestępstwo. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze szkoły w Tyczynie. 

 

Agnieszka Bojda