4 września 2019

Przyczyny takie stanu rzeczy są bardzo rożne.

Maleje liczba mężczyzn wstępujących do seminariów duchownych. Trzy lata temu zgłosiło się tam 725 kandydatów. W ubiegłym roku formację kapłańską rozpoczęło o stu mniej nowych seminarzystów. Ilu ich będzie w tym roku dowiemy się dopiero pod koniec września. Od lat najwięcej kandydatów do seminarium zgłasza się w Tarnowie, Przemyślu, Krakowie, Katowicach i Warszawie.

Jako przyczyny spadku liczby powołań wymienia się laicyzację społeczeństwa czy  malejący prestiż posługi kapłańskiej w opinii publicznej. jednak to nie jedyne przyczynny- mówi ks. Wojciech Wójtowicz, rektor z Koszalina, przewodniczący Konferencji Rektorów WSD, która zakończyła się w Rzeszowie 

Najmniej alumnów mają seminaria w Łowiczu, Drohiczynie, Gliwicach oraz w Elblągu. Spośród seminariów zakonnych największym powodzeniem cieszą się seminaria salezjanów i dominikanów.

Iwona Kosztyła