25 czerwca 2021

Trudny, dynamiczny i wyczerpujący – taki był rok szkolny w ocenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch. Ponad 285 tys. uczniów z regionu odbierze dziś świadectwa szkolne.

Małgorzata Rauch mówiła w Radiu VIA, że zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice musieli zmierzyć się z wielopłaszczyznowym doświadczeniem, który wymusiła pandemia.

Podkarpacki Kurator Oświaty powiedziała, że miniony rok będzie jeszcze analizowany, także w kontekście nowych programów, które mają zafunkcjonować od września.

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch powiedziała, że nowy rok szkolny 2021/22 przygotowywany jest do nauki stacjonarnej. Dodała, że niewykluczone są zmiany w zależności od dynamiki sytuacji epidemiologicznej.

A póki co, uczniowie będą wypoczywać na wakacjach. Część z nich wyjedzie na kolonie i obozy. 30 organizatorów otrzymało dofinansowanie wojewody podkarpackiego do przygotowywanego letniego wypoczynku na kwotę 480 tys.zł. Skorzysta z nich 4,5 tys. dzieci. Na pełne finansowanie wypoczynku może liczyć 850 dzieci z najuboższych rodzin i pieczy zastępczej. Na te cel wojewoda przeznaczyła ponad 1,2 mln zł.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska