9 maja 2022

W Rzeszowie zostanie odsłonięta tablica poświęcona Natalii Tułasiewicz, patronce nauczycieli polskich. Główne uroczystości rozpoczną się w rzeszowskiej farze.

Natalia Tułasiewicz urodziła się w Rzeszowie w 1906 roku. Była polonistką, poetką. Przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, niestrudzenie, samodzielnie i odważnie szukała własnej drogi ku świętości. Podczas II wojny światowej w niemieckich obozach, w których przebywała, realizowała posługę religijno-społeczno-oświatową.

Była osobą nieprzeciętną, entuzjastką słowa i czynu – mówiła w Radiu VA Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Natalia Tułasiewicz bardzo wysoko ceniła powołanie nauczycielskie, a przy tym była niezwykle pobożną osobą. Z wartości, które reprezentowała współcześni nauczyciele mogą czerpać i przedstawiać ją uczniom jako autorytet – mówiła w porannym programie kurator oświaty Małgorzata Rauch.

Natalia Tułasiewicz zginęła w 1945 r. w obozie w Ravensbrück. Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót i świętość ofiary Natalii aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 roku w czasie VI pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Dziś w Rzeszowie zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona błogosławionej Natalii Tułasiewicz. O godz. 10 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby. Odbędzie się także konferencja zatytułowana „Bądźcie awangardą Polski i świata. Pedagogia bł. Natalii Tułasiewicz”, którą honorowym patronatem objęła Pierwsza Damy RP Agata Kornhauser-Duda.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska