25 maja 2020

Od dziś w szkołach podstawowych będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3.

Na razie nie wiadomo ile dzieci z Podkarpacia wróci do szkół, dane będą znane dopiero popołudniu. Ale jak powiedziała w Radiu Via Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty, szkoły od dziś są otwarte. Nawet jeśli rodzice zdecydowali nie posyłać do placówki swoich dzieci.

Dziś także rozpoczynają się konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Jak powiedziała kurator oświaty przy kontaktach bezpośrednich muszą być zachowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

W szkołach będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Nauczanie zdalne ma się odbywać do 7 czerwca. Czy później dzieci wrócą do szkół? Małgorzata Rauch odpowiedziała, że trzeba czekać na wytyczne Minierstwa Edukacji Narodowej. Pewnym jest natomiast to, że rok szkolny zakończy się 26 czerwca.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska