2 czerwca 2021

Uregulowanie koryta rzeki Stug, poldery dla Młynówki i kompleksowy plan przeciwpowodziowy dla Białej, Budziwoja i Matysówki chcą przeprowadzić w najbliższym czasie w Rzeszowie Wody Polskie.

Inwestycja przeciwpowodziowa na potoku Strug będzie realizowana. Na początku czerwca ma zostać ogłoszone postępowanie przetargowe na pierwszy etap inwestycji. W zakresie robót przewidziano kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki. Jak mówiła w porannym programie Małgorzata Wajda, dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie, regulacja pozwoli na swobody przepływ wód deszczowych, co nie oznacza jednak, że w przypadku gwałtownych opadów, wody zostaną zatrzymane w korycie rzeki.

Uregulowania wymaga także Młynówka. Małgorzata Wajda powiedziała, że dla tej rzeki zostaną wybudowane dwa suche poldery w gminie Krasne. Inwestycja jest w fazie przygotowania.

Wody Polskie przygotowały także dokumentację do przetargu na opracowanie koncepcji technicznej dla rzek Matysówka i Hermanówka. W czerwcu rusza przetarg na dokumentację. Studium pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże niezbędne do zrealizowania prace. Wykonanie opracowania jest odpowiedzią na zgłaszane przez rzeszowian oczekiwania w zakresie kompleksowego rozwiązania problemu podtopień występujących szczególnie na obszarze Budziwoja, Białej i Matysówki.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska