3 stycznia 2020

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na niewielką skalę, ponownie mogą skorzystać z tzw. „małego ZUS-u” i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. Termin na zgłoszenie mają tylko do 8 stycznia.

Tzw. „Mały ZUS” jest to propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku na małą skalę przez co najmniej 60 dni – powiedziała w Radiu Via Dorota Kijowska z rzeszowskiego oddziału ZUS.

Na stronie internetowej eSkladka.pl ZUS udostępnił specjalny kalkulator, który może pomóc obliczyć podstawę wymiaru składek. Trzeba pamiętać, że ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z „małego ZUS” a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r. i chcą nadal z niej korzystać, spełniają warunki, muszą złożyć jedynie kontynuację na specjalnym formularzu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W 2019 r. z tzw. Małgo ZUS-u skorzystało skorzystało 133 tys. przedsiębiorców, na Podkarpaciu – 1300.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska