18 czerwca 2021

Litera prawa, praktyki, wartości i kształcenie w duchu chrześcijańskim - to przyświeca kształceniu w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) początkowo nosząca nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP), została utworzona 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości, na mocy rozporządzenia z 20 lipca 2018 roku.

O Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w rozmowie z ministrem Marcinem Romanowskim.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska