1 lutego 2019

100 lecie Publicznych Służb zatrudnienia świętował Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, który pod względem liczby osób bezrobotnych widniejących w ewidencji urzędu, jak również pod względem wydatkowanych środków na aktywną politykę zatrudnienia jest jednym z największych urzędów pracy w kraju.

Około 140 osób, pracowników urzędu obsługuje blisko 14 tys. bezrobotnych.  Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówi, że urząd odgrywa ważną rolę w kształtowaniu lokalnego rynku pracy, bo to nie tylko pomoc osobom zarejestrowanym. Dziś Ci, którzy na co dzień pomagają osobom bezrobotnym na rynku pracy zostali docenieni i odznaczeni medalami. Między innymi Bogusława Gubernat, w urzędzie – doradca zawodowy i doradca klienta.

Główna rola urzędników to dziś doradztwo i współpraca z pracodawcami. Maciej Zachara, z firmy komputerowej z powiatowym urzędem pracy współpracuje już ponad 20 lat. Adam Panek, dyrektor PUP w Rzeszowie mówi, ze urząd pracy jako instytucja publiczna istnieje po to, by pomagać osobom potrzebującym a nie likwidować bezrobocie.

Przez 29 lat a więc od momentu powstania odrodzonych służb zatrudnienia zarejestrowano blisko 500 tysięcy osób. W tym czasie do PUP wpłynęło ponad 275 tysięcy ofert pracy, a pracę dzięki PUP znalazło ponad 230 tys. osób. Rekordowa liczba osób zarejestrowanych w PUP w Rzeszowie przypada na 2003 r  i wynosiła wówczas 25 382 osoby. Na koniec 2018 r w ewidencji PUP Rzeszów było już 13 466 osób. 27 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy.

 

RELACJA:

 

 

 

Agnieszka Radochońska-Kloc