5 sierpnia 2021

Uczelnia ma prowadzić badania społeczne, na bazie których miasto ma podejmować konkretne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Rzeszowa.

Porozumienie zostało podpisane w miejskim laboratorium Urban Lab, które jest przestrzenią wypracowywania innowacyjnych  rozwiązań i pomysłów „na miasto”.

Badania naukowców Uniwersytetu i wymiana opinii pozwolą nam ukierunkować nasze działania – mówił Konrad Fijołek prezydent Rzeszowa.

Prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego powiedział, że to ważny moment dla uczelni. Uniwersytet kojarzony z nauką, wiedzą, nie może istnieć bez otoczenia. Dlatego ta wymiana i transfer wiedzy jest korzystny dla obu stron – podkreślał rektor Uniwersytetu.

Prezydent Konrad Fijołek powiedział, że dotychczasowe badania wskazały m.in. na potrzebę rozwijania w mieście rożnych form sportu i rekreacji, zwłaszcza po pandemii. Dlatego działania w tym zakresie obecnie są realizowane.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska