5 lutego 2020

W Rzeszowie przy ul Ciepłowniczej ma powstać parking dla pojazdów z niebezpiecznymi odpadami zatrzymane przez uprawnione służby. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc uważa, że lokalizacja ta nie jest odpowiednim miejscem do kilkumiesięcznego składowania odpadów. Jak mówi Małgorzata Wojnowska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, odpady te będą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz pracowników MPGK.

W przypadku gdy nie dojdzie do korzystnej dla społeczeństwa zmiany w sprawie lokalizacji miejsca gdzie kierowanie będą zatrzymane transporty z odpadami Urząd Miasta skieruje sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Agnieszka Bojda