11 grudnia 2019

Na Uniwersytecie Rzeszowskim trwa Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Głównym celem wydarzenia jest zainteresowanie tematyką Pisania Listów do Amnesty International, poszerzenie wiedzy na temat praw człowieka, a także zachęcenie uczestników do zapoznania się z celami i ideą organizacji pozarządowej Amnesty International oraz poprawa warunków osób, które są zagrożone, mówi Katarzyna Czeszejko Sochacka doktor nauk prawnych. 

W programie przewidziano także konferencje, która jest okazją do podjęcia dyskusji na temat znaczenia praw człowieka, przypadków naruszeń tych praw oraz problemów związanych z ich ochroną we współczesnym świecie. Jak mówi prelegentka Ewa Prokop ważnym jest to aby przestrzegać praw człowieka. 

Wydarzenie potrwa do godziny 21.

Agnieszka Bojda