23 lipca 2021

Ryszard Pabian, burmistrz Jasła już po raz czwarty powołał Miejską Radę Sportu. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie kultury fizycznej. Uczestnictwo w niej ma charakter społeczny, a kadencja wynosi cztery lata. Wcześniejsza Rada zakończyła swoje funkcjonowanie w czerwcu br.

Skład nowo powołanej Rady reprezentuje 12 przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie Miasta Jasła, 2 działaczy sportowych oraz 2 przedstawicieli Urzędu Miasta w Jaśle. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie: strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu miasta w części dotyczącej kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, projektów uchwał Rady Miejskiej Jasła dot. warunków i trybu finansowania zadania własnego miasta z zakresu sportu, wniosków o przyznawanie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, a także inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej oraz propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

Miejska Rada Sportu w Jaśle:

Tadeusz Baniak – przedstawiciel Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło, Damian Ciborowski – przedstawiciel Klubu Sportowego SPEED Jasło,

Przemysław Czarnecki – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło”,

Tomasz Janusz – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło, Damian Kardaś – przedstawiciel Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego,

Tadeusz Krygowski – przedstawiciel Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate,

Jacek Książek – przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego Powiatu i Miasta Jasła, Krzysztof Kudłacz – przedstawiciel Międzyosiedlowego Klubu Sportowego „Jasiołka, Hankówka-Brzyszczki”,

Łukasz Nigborowicz – przedstawiciel Jasielskiego Klubu Sportowego „Czarni 1910” Jasło, Krzysztof Pec – przedstawiciel Osiedlowego Klubu Sportowego „SOBNIÓW” Jasło, Beata Pienta – przedstawiciel Fundacji BEAR, Artur Tomaszewski – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” w Jaśle, Marek Dyląg – działacz sportowy, Dariusz Hap – działacz sportowy, Patrycja Bimkiewicz – pracownik Urzędu Miasta w Jaśle,

Agnieszka Górniak – pracownik Urzędu Miasta w Jaśle.

 

Podczas posiedzenia członkowie nowo powołanej Rady wybrali spośród siebie władze. Przewodniczącym został Tadeusz Krygowski, zastępcą Damian Kardaś, a sekretarzem Agnieszka Górniak.

Akty powołania wręczyli Ryszard Pabian, burmistrz Jasła wraz z zastępczynią Elwirą Musiałowicz-Czech.

 

Urząd Miasta w Jaśle

Piotr Mazurkiewicz