25 września 2019

Ponad 62 tysiące zgłoszeń odnotowali podkarpaccy policjanci podczas 3 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Narzędzie to zostało wprowadzone, aby mieszkańcy mogli sami zgłaszać sytuacje, które w ich ocenie mają wpływ na bezpieczeństwo w lokalnym środowisku. Wszystkie sygnały są weryfikowane, prawie połowa została potwierdzona – mówi nadkom. Marta Tabasz-Rygiel rzecznik Podkarpackiego Komendanta Policji.

Największą grupę stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym, czyli – przekraczanie dozwolonej prędkości – 24772, nieprawidłowe parkowanie – 12648, czy niewłaściwa infrastruktura drogowa – 3079. Drugą grupą najczęściej wskazywanych uciążliwości jest między innymi spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 9545 oraz miejsca, gdzie grupuje się młodzież zagrożona demoralizacją – 1800.

Najwięcej, bo 12773 zgłoszeń odnotowano w Rzeszowie i na terenie powiatu rzeszowskiego. Na terenie powiatu łańcuckiego – 6290 oraz na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego –  5102.  Najmniej w powiatach: leżajskim – 843, leskim – 978 i strzyżowskim – 1053.

Policjanci sprawdzili wszystkie sygnały, do tej pory potwierdzono 20519, natomiast 29840 nie potwierdziło się. Obecnie 190 nowych zgłoszeń czeka na sprawdzenie.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska