24 lipca 2020

fot. UM woj.podkarpackiego

Siedem podkarpackich uczelni otrzymało milion zł dotacji z budżetu województwa. Marszałek województwa podpisał umowy o wsparcie z rektorami uczelni.

O dotacje ubiegało się 11 uczelni wyższych z regionu. Wsparcie przyznano 7 uczelniom, które jak powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wpisują się w strategię rozwoju województwa.

250 tys. złotych dostał Uniwersytet Rzeszowski. Uczelnia chce przeznaczyć dotacje na rozbudowę aparatury wykorzystywanej w Centrum Dydaktyczno – Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, co pozwoli na poszerzenie współpracy z ośrodkami medycznymi nad badaniami w zakresie m.in. nowotworów. Mówi prof. Józef Cebulski prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dotacje otrzymała także Politechnika Rzeszowska, Uczelnia Państwowa w Sanoku, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu.

Samorząd województwa podkarpackiego od wielu lat wspiera finansowo uczelnie z terenu Podkarpacia. Na ten cel z budżetu województwa przekazano do tej pory 22,5 mln złotych.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska