27 maja 2020

72 miliony złotych trafi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gmin i Zakładów Gospodarki Komunalnej z całego Podkarpacia.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na inwestycje wodno – ściekowe czyli m.in. na oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjną czy wodociągową, mówi Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Inwestycje wodno- ściekowe to duże korzyści dla ochrony środowiska oraz poprawa jakości życia, mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.

W drugim naborze o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014- 2020 wzięło udział ponad 60 gmin z całego Podkarpacia. Prace nad budową inwestycji wodno – ściekowych rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Agnieszka Bojda