30 lipca 2020

Do 17 sierpnia został wydłużony termin składania wniosków w ramach działania 'Premie dla młodych rolników” - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

To już 6. nabór wniosków. Ze względu na popularność programu, Agencja Restrukturyzacji przedłużyła tegoroczną kampanię. Młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności.

Wysokość premii to 150 tys. zł. Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Aby ubiegać się o wsparcie, muszą zostać spełnione określone warunki. Osoby starający się o premię dla młodych rolników w dniu złożenia wniosku muszą mieć nie więcej niż 40 lat. Ponadto warunkiem są odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnienie ich w określonym terminie. Kolejne kryteria to posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i przedstawienie biznesplanu.

Wnioski o premię dla młodego rolnika można składać drogą elektroniczną, przesłać pocztą lub złożyć osobiście w oddziałach regionalnych ARiMR.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska