9 stycznia 2021

Narodowym Banku Polskim wyemitował złote i srebrne monety kolekcjonerskie „Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od 26 sierpnia można kupić dwie monety kolekcjonerskie „Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – złotą o nominale 100 zł oraz srebrną o nominale 10 zł. Na rewersie złotej monety przedstawiono popiersie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z profilu oraz napis: SERCE NARODU JEST W SERCU BOGA, będący fragmentem wypowiedzi Kardynała. Na rewersie srebrnej monety znalazło się popiersie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspartego na pastorale oraz odręczny napis: Per Mariam – Soli Deo, co znaczy: Samemu Bogu – przez Maryję.

Na awersach monety złotej i srebrnej przedstawiony został herb Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pytanie konkursowe:

Tekst jakiej modlitwy został napisany przez ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego m.in. w klasztorze ss. nazaretanek w Komańczy:

1. Wielkiej Nowenny Tysiąclecia,

2. W światłach tysiąclecia,

3. Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

 

Odpowiedzi prosimy wysłać na adres radio@radiovia.com.pl

Nagrodą dla zwycięzcy jest jedna srebrna moneta ufundowana przez Narodowy Bank Polski.