23 listopada 2021

Jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. To pokłosie porozumienia podpisanego pomiędzy obecnym właścicielem dawnej fabryki wódek w Łańcucie, a władzami powiatu łańcuckiego, które będą zarządzały placówką.

Szczegóły dotyczące wydarzenia, w materiale:

Piotr Mazurkiewicz