10 lutego 2019

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej znów jest dostępne dla zwiedzających. O zamknięciu skansenu z powodu problemów finansowych, informowaliśmy w ubiegłym miesiącu. Powodem zawieszenia działalności była niska dotacja przyznana przez MSWiA na prowadzenie obiektu w bieżącym roku.

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, zostało zamknięte z dniem 1 stycznia. Powodem zamknięcia jest zła sytuacja finansowa i zbyt niska kwota, którą zaproponowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na realizację w 2019 roku zadań, mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych – informował Bohdan Gocz, Przewodniczący Rady Towarzystwa na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Kwota o jaką wnioskowało Towarzystwo to 53 tys zł, Ministerstwo przyznało 33 tys zł, co nie pozwalało utrzymać obiektu. 

Sytuacja uległa zmianie po wizycie przedstawicieli muzeum w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak mówi Bohdan Gocz : Podczas rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udało się wypracować porozumienie i w tym roku finansowanie muzeum jest zabezpieczone. Muzeum będzie czynne od maja do października codziennie z wyjątkiem poniedziałków, a pozostałe miesiące w sobotę i w niedzielę. Trwają też prace nad wypracowaniem rozwiązań systemowych, aby zabezpieczyć działalność muzeum i podobnych placówek na przyszłość i tym samym uniknąć  sytuacji w jakiej znaleźliśmy się na początku tego roku.

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w ubiegłym roku, obchodziło 50 – lecie istnienia. Co roku obiekt zwiedza około 10 tysięcy turystów.

Arleta Blok