9 maja 2019

zdj. Michał Mielniczuk

W gminie Lubaczów zakończyła się budowa zakładu wydobywczego siarki. Inwestycja jest szansą na nowe miejsca pracy i rozwój regionu. W uroczystym otwarciu kopalni 8 maja br. uczestniczył wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Kopalnia będzie największym zakładem produkcyjnym w gminie i jednym z najważniejszych w powiecie lubaczowskim. – Cieszę się, że takie inicjatywy powstają na Podkarpaciu. Dla władz lokalnych uruchomienie kopalni oznacza dodatkowe dochody, które będzie można przeznaczyć na poprawę jakości usług publicznych. Dla mieszkańców to dodatkowe miejsca pracy – nie tylko w samym zakładzie, ale i w jego najbliższym otoczeniu – mówił wiceminister Adam Hamryszczak.

 

Kopalnia powstała na złożu Basznia, którego eksploatację zakończono w 1993 r. Starania o przywrócenie wydobycia surowca w tym miejscu podjęto w 2011 roku. W Baszni planuje się wydobycie rzędu 200 tysięcy ton siarki rocznie oraz jej przetwórstwo na miejscu. Siarka będzie wydobywana metodą podziemnego wytapiania. Minerał pochodzący ze złóż ma najwyższe parametry czystości surowca. Czeka na niego przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny.

informacja prasowa