17 lutego 2021

Na Podkarpackie w ciągu dnia będą przeważać opady śniegu . Do końca dnia miejscami spadnie, od 5, do nawet 15-20 cm.

Jak informuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na ten moment na obszarze naszego województwa wszystkie drogi są przejezdne. Nawierzchnie dróg są : czarne mokre, z błotem pośniegowym, zajeżdżonym śniegiem, luźnym śniegiem, lokalnie może być ślisko. 

W najbliższych dniach synoptycy prognozują ocieplenie i odwilż. A to może spowodować podtopienia. Aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w naszym województwie była także tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w czasie posiedzenia poinformowano, że na ten moment na Podkarpaciu nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne ani meteorologiczne. Poziomy wód utrzymują się w strefie stanów średnich. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej stale monitoruje sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Jak zaznaczyła dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda, zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych. 

 

Agnieszka Bojda