27 kwietnia 2021

Około miliarda złotych będą kosztować dwie obwodnice na Podkarpaciu.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała pierwsze umowy na przygotowania do inwestycji. Chodzi o obwodnicę Przemyśla i Miejsca Piastowego.

Powstaną one w ramach programu budowy stu obwodnic. Jak mówił podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber, obie inwestycje będą bardzo skomplikowane, co tłumaczy ich wysokie koszty:

Planowana obwodnica Przemyśla powstanie po nowym śladzie dróg krajowych nr 28 i 77 jako droga klasy GP o długości ok. 22 km. Jej budowa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Obwodnica pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych, poprawiając bezpieczeństwo.

Natomiast obwodnica Miejsca Piastowego ma mieć długość ponad 22 km. Pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce. Obie obwodnice mają powstać do 2030 roku.

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic: w Kolbuszowej, Nowej Dębie, Miejscu Piastowym, Pilznie, Brzostku i Kołaczycach, Jaśle, Przemyślu i Sanoku. 

 

 

 

 

Agnieszka Bojda