3 lutego 2020

Prawie 16 mln złotych trafi w tym roku do samorządów i podmiotów prywatnych z Podkarpacia, które chcą uruchamiać nowe instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 lub nowe miejsca w już funkcjonujących żłobkach, klubach dziecięcych lub dziennego opiekuna, mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 

Program „Maluch+” jest programem, który wpiera kobiety, mówiła  podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak. 

Na Podkarpaciu powstanie 7 instytucji w gminach, w których do tej pory nie działał żłobek czy klub samorządowy.

Agnieszka Bojda