28 stycznia 2021

fot. UM woj.podkarpackiego

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena  został podpisany list intencyjny, który daje zielone światło dla utworzenia klastra kosmicznego na Podkarpaciu i realizacji projektu Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

Przy podpisaniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. List intencyjny podpisali: Województwo Podkarpackie, firma EXATEL S.A., Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

To historyczny moment – powiedział tuż po podpisaniu listu marszałek województwa, Władysław Ortyl, dodając, że Podkarpacie to jedyny region, który jako inteligentną specjalizację ma  lotnictwo i kosmonautykę. Jesteśmy też w sieci NEREUS, zajmującej się sprawami kosmonautyki na poziomie europejskim. Na Podkarpaciu funkcjonuje też oddział Polskiej Agencji Kosmicznej, co stanowi dla nas ważny wyróżnik – mówił marszałek Ortyl.

Pierwszym zadaniem interesariuszy listu będzie współpraca w przygotowaniu, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wniosku aplikacyjnego dotyczącego stworzenia Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Będzie on tworzony przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które będzie jednym z beneficjentów wypracowanych technologii. Efektem projektu będzie stworzenie pierwszej polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych. Podpisany dokument określa ramy współpracy w zakresie budowy i utrzymania klastra kosmicznego na terenie województwa podkarpackiego oraz wsparcia budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

Obecni na podpisaniu przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych podkreślali, że celem inicjatywy jest wzmocnienie potencjału gospodarczego kraju w obszarze technologii kosmicznych oraz technik satelitarnych. Mówili także, że projekt zwiększy bezpieczeństwo kraju i pozwoli aktywnie uczestniczyć w strukturach NATO-wskich.

Na podstawie inf. podkarpackie.pl

Małgorzata Oczoś-Błądzińska