21 lutego 2019

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. W 2019 r. planuje przyjąć 120 nowych funkcjonariuszy.

Po przeszkoleniu młodzi strażnicy graniczni zostaną skierowani do służby w placówkach w Lubaczowie, Korczowej oraz Medyce. Kandydat powinien posiadać polskie obywatelstwo, minimum średnie wykształcenie, nie może być karany, powinien posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej i mieć nie więcej niż 35 lat.

Każdy kandydat, który spełnia wymagania musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne:

  • I etap  to formalności związane z osobistym złożeniem wymaganych dokumentów i zaświadczeń, wstępną rozmową kwalifikacyjna, badaniami psychologicznymi i badaniami psychofizjologicznymi,
  • II etap obejmuje egzamin w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej ( w Lubaniu, Koszalinie lub Kętrzynie) , składający się z testu pisemnego z wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przyjęciu do służby, nowy funkcjonariusz straży granicznej jest kierowany na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, a potem miesięczną praktykę w macierzystej jednostce. Na koniec odbywa szkolenie podoficerskie.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska