10 kwietnia 2021

Fot. KWP Rzeszów

Nadinspektor Henryk Moskwa, po prawie 29 latach służby w policyjnym mundurze, przeszedł na emeryturę.

Komendant  od początku związany był z Podkarpaciem, przeszedł wszystkie szczeble kariery. Komendantem Wojewódzki Policji był od grudnia 2017 r. W piątek 9 kwietnia odbyło się pożegnanie komendanta. W spotkaniu uczestniczyli najbliżsi współpracownicy. Z kadrą kierowniczą Podkarpackiej Policji, komendant pożegnał się kilka dni temu, podczas odprawy zorganizowanej w systemie wideokonferencji. Podziękował wszystkim, z którymi przez ostatnie lata współpracował.

Nadinspektor Henryk Moskwa urodził się w 1973 roku w Pruchniku. We wrześniu 1992 r. rozpoczął służbę w Policji i naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest też absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Po ukończeniu uczelni w Szczytnie, w 1996 r. trafił do pionu kryminalnego komendy policji w Jarosławiu. Z tą jednostką związał się na kolejne lata. Najpierw pracował jako asystent i specjalista, potem zajmował stanowiska kierownicze. W latach od 2009 do 2015 był naczelnikiem wydziału kryminalnego, a od listopada 2015 roku zastępcą komendanta powiatowego w Jarosławiu. W styczniu 2016 roku został Komendantem Powiatowym Policji w Jarosławiu. 8 grudnia 2017 roku, Henryk Moskwa został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W lipcu 2019 r. został awansowany do stopnia nadinspektora Policji.

Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, powierzył pełnienie obowiązków młodszemu inspektorowi Stanisławowi Sekule – Zastępcy KWP w Rzeszowie.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska