8 marca 2019

Aż ponad 66,8 tys. płatników na Podkarpaciu ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Aktywni mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności, nieaktywni mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek. Później się przedawnią. Warto skontaktować się więc z ZUS i sprawdzić czy po zamkniętej działalności nic nie zostało do zwrotu. Nadpłata składek powstaje, gdy płatnik opłaci je w wyższej wysokości niż zadeklaruje w dokumentacji rozliczeniowej, lub niż wynika to z przepisów. Takie składki ZUS zalicza w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości – jeśli takowe istnieją. Jeżeli zaległości nie ma, można otrzymać z ZUS zwrot nadpłaconych środków lub zdecydować się na zaliczenie ich na poczet bieżących lub przyszłych wpłat. Dziś na kontach ponad 55,7 tys. aktywnych płatników w rzeszowskim i jasielskim Oddziale ZUS znajduje się ponad 100 mln zł nadpłat.

Co niezwykle istotne, nadpłaty widnieją również na kontach ponad 11 tys. płatników, którzy wyrejestrowali działalność w ciągu ostatnich dwóch lat (od 1 stycznia 2017 r.). Wysokość tych nadpłat to ponad 2,3 mln zł.

Agnieszka Radochońska-Kloc