17 grudnia 2021

Panie Lucyna Durał, Mariola Rybczak i Ewa Mańkowska, dwóch młodych śpiewających dżentelmenów Ignacy Błażejowski i Daniel Wiernasz oraz Chór Mieszany Echo to tegoroczni laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda jest przyznawana osobom związanym ze środowiskiem naszego miasta, za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku nagrodę przyznano po raz osiemnasty. Do tej pory laureaci odbierali nagrody w trakcie Dni Krosna Miasta Szkła, jednak w obecnym roku ze względu na panującą pandemię, nagrody wręczano podczas okolicznościowych spotkań.

Pani Lucyna Durał od 45 lat związana jest z kulturą w naszym mieście pracując w Zakładowym Domu Kultury Fabryki Amortyzatorów „Polmo”, Spółdzielczym Domu Kultury KSM, Prywatnej Szkole Muzycznej „Pro Musica”. Od 2008 r. jest instruktorem wokalnym Studia Piosenki „Swing” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Pani Lucyna prowadzi zajęcia wokalne, stawiając sobie za cel rozwój talentu i osobowości oraz przygotowanie do występów estradowych swoich podopiecznych. Jej wychowankowie mają wiele okazji do publicznych wystąpień zarówno na lokalnych jak i ogólnopolskich konkursach i przeglądach wokalnych – wielu młodych wokalistów Studia Piosenki Swing zdobyło laury w konkursach i festiwalach różnego stopnia. Z powodzeniem uczestniczyli w programach telewizyjnych min. The Voice of Poland, Mam Talent, Szansa na Sukces. W licznym gronie osób rozpoczynających swoją muzyczną karierę pod opieka Pani Lucyny są absolwenci Akademii Muzycznych oraz osoby profesjonalnie zajmujące się muzyka w życiu zawodowym. Liczne nagrody jej podopiecznych swą najlepszym wyznacznikiem jej sukcesu zawodowego.

Ignacy Błażejowski jest uczniem II klasy Liceum Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie. Od 10 lat uczestniczy w zajęciach Studia Piosenki Swing prowadzonego przez Panią Lucynę Durał. Od niedawna uczestniczy także w zajęciach z Almirą Szachowicz. Śpiewa, komponuje i pisze własne teksty. W 2020 r. brał udział 9. Edycji The Voice of Poland gdzie wyśpiewał w drużynie Edyty Górniak udział w ścisłym finale. Od wielu lat występuje na deskach Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza uczestnicząc w koncertach i recitalach. Laureat wielu nagród w swojej dziedzinie.

Daniel Wiernasz obecnie studiuje dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Jest wieloletnim wokalistą Studia Piosenki Swing prowadzonego przez Panią Lucynę Durał. Ponadto jest wokalistą zespołu Kineskop. Pisze własne teksty. Przy tworzeniu muzyki inspiruje się twórczością Zespołu Myslovitz. W 2020 r. brał udział w programie „Szansa na Sukces” wykonując piosenkę zespołu Ira. Z piosenką „Nie daj mi odejść” wywalczył o udział w Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu.

 

Pani Mariola Rybczak od 17 lat pełni funkcje dyrygenta Mieszanego Chóru Echo w Krośnie. Absolwentka Liceum Muzycznego w Krośnie oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Przez cały okres swojej pracy doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w seminariach i sympozjach dla dyrygentów. Chór pod jej kierownictwem zdobył wiele znaczących nagród w kraju i za granicą. Jako rodowita krośnianka zapewnia zespołowi dobór ambitnego i różnorodnego repertuaru, znajdując wielokrotnie uznanie w ocenach jury. Jako postać związana z Krosnem i regionem służy swą pracą, pasją i talentem zdobywając i kształcąc dla kultury coraz to nowe pokolenia chórzystów.

Chór Mieszany Echo związany jest z Krosnem od 75 lat. Obecnie działa przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza oraz Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od początku swojego istnienia dała ponad 1350 koncertów. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym Krosna i regionu. Chór w swoim dorobku artystycznym posiada wiele nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych konkursach oraz festiwalach. W swoim repertuarze ma około 450 utworów. Oprócz opracowań muzyki a capella, reprezentuje różne style muzyczne. Chór wzbogaca swój repertuar o pieśni sakralne, kolędy i pastorałki, aranżacje muzyki klasycznej, ludowej i rozrywkowej. Wykonuje również pieśni patriotyczne i utwory Gospel. Jest organizatorem cyklicznych imprez min.: Euroregionalnego Koncertu Kolęd „Soli Deo Gloria”, Wieczorów Poezji i Pieśni „Ave Maria”, Wieczorów Pieśni i Melodii patriotycznych „Tu jest moja Ojczyzna” i „Żeby Polska była Polską”. Prowadzi wymianę artystyczną z wieloma zespołami z Polski oraz ze Słowacji, Austrii, Belgii, Węgier i Ukrainy. Za działalność artystyczna chór został uhonorowany wieloma odznaczeniami min.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, Odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego, Medalem za Zasługi dla Miasta Krosna, Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego pn. Artystyczny Znak Podkarpacia za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania muzyki chóralnej.

Pani Ewa Mańkowska – historyk sztuki, muzeolog. Od 1989 r. pełniła funkcję dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie a od sierpnia br. przebywa na emeryturze. Współuczestniczyła przy organizacji placówki oraz urządzeniu stałej ekspozycji Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej, która została udostępniona zwiedzającym w 1990 roku. Cechował ją profesjonalizm w kierowaniu tą instytucją. Ewa Mańkowska znana jest z wielu inicjatyw kulturalnych, między innymi wystawienniczych i wydawniczych. Jej pomysłem było zorganizowanie Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, które na stałe weszło do europejskiego kalendarza imprez z dziedziny tkactwa artystycznego. Jej zasługą było również zainicjowanie i redakcja cyklu wydawniczego „Biblioteka Krośnieńska”. Opracowała wiele wydawnictw muzealnych, m.in. katalogi wystaw i materiały konferencyjne. Pani Ewa w swoich działaniach skupiała się na kreowaniu pozytywnego wizerunku Krosna jako miasta atrakcyjnego i przyjaznego zarówno mieszkańcom jak i turystom. Aktywnie włączała się w prace koncepcyjne związane z kreowaniem marki Krosna i jego produktu turystycznego – Centrum Dziedzictwa Szkła czy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Za swoją wieloletnią pracę została uhonorowana wieloma odznaczeniami i nagrodami.

 

Źródło: UM w Krośnie 

Piotr Mazurkiewicz