10 grudnia 2021

ęćdziesięciu uzdolnionych studentów z Podkarpacia odebrało stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej.

W ramach VII edycji programu realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego najzdolniejsi studenci otrzymali łącznie 125 tys. złotych.

Program Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego jest realizowany już od siedmiu lat i ma na celu wsparcie najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy podejmą naukę w jednej z podkarpackich uczelni. Jednym z warunków formalnych otrzymania stypendium jest uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki lub matematyki, zdanego na poziomie rozszerzonym.

Kwota przeznaczona na stypendia w ramach Programu „Nie zagubić talentu” w roku 2021 to ponad 335 tys. zł, na rok 2022 przewidziane jest ponad 426 tys. zł. Dzięki staraniom Zarządu Województwa Podkarpackiego, od przyszłego roku szkolnego zwiększy się nie tylko liczba stypendiów, ale również wysokość stypendiów.

inf.pras.