1 lipca 2022

Przyjaźnie nastawieni ludzie, różnorodność zajęć, opieka rehabilitacyjna, wycieczki, wspólne przedsięwzięcia. To wszystko czeka na seniorów z gminy Krasne w Dziennym Domu Pobytu. Jak zgodnie twierdzą osoby tam uczęszczające, dzięki obecności w Dziennym Domu Pobytu, ponownie odnalazły radość z życia.

Zapraszamy do wysłuchania materiału o Dziennym Domu Pomocy w Krasnem.

Dzienny Dom Pomocy w Krasnem prowadzi działalność w dwóch budynkach w Krasnem tj. w budynku GOKiB (siedziba DDP) 36-007 Krasne 743 oraz w zaadoptowanym budynku starej apteki, 36-007 Krasne 151. Funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, od godziny 06:30 do godziny 14.30. W ramach działalności DDP prowadzone są działania stacjonarne dla maksymalnie 20 osób.

 

Dzienny Dom Pomocy oferuje m.in.:

 

 • usługi fizjoterapeutyczne wyznaczane indywidualnie na podstawie zdiagnozowanych schorzeń i potrzeb,

 • seans w grocie solnej,

 • dwa posiłki (drugie śniadanie i obiad) w siedzibie DDP,

 • transport z miejsca zamieszkania do DDP i powrót do miejsca zamieszkania,

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych terapii zajęciowych i aktywizacja,

 • udział w wycieczkach i w wydarzeniach kulturalnych,

 • dostęp do materiałów dydaktycznych, prasy, książek, środków przekazu, komputerów wraz z oprogramowaniem.

 

Za pobyt osoby w Dziennym Domu Pomocy w Krasnem ustalana jest odpłatność. Reguluje ją Uchwała Rady Gminy Krasne. Wysokość opłaty za korzystanie z DDP jest uzależniona od sytuacji dochodowej Uczestnika.

 

Warunki przyjęcia do Dziennego Domu Pomocy w Krasnem są następujące:

Do Dziennego Domu mogą zapisać się osoby w wieku 60+ zamieszkałe na terenie Gminy Krasne, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność oraz samotność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

 

 1. Aby zapisać się do DDP trzeba złożyć pisemny wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 2. Uzyskać od lekarza zaświadczenie lekarskie.

 3. Następnie pracownik socjalny udaje się na wywiad środowiskowy.

 4. Zostaje wydana decyzja.

 

Jakie formy zajęć i usług oferuje Dom:

 1. Rehabilitacja,

 2. Organizacja cyklicznych „Dni Otwartych” Dziennego Domu Pomocy w Krasnem.

 3. Wyjazd edukacyjno-krajoznawczy

 4. Zajęcia teatralne

 5. Organizacja imprez okolicznościowych odbywających się cyklicznie w Dziennym Domu Pomocy w Krasnem.

 6. Organizacja spotkania przy grillu i wspólne biesiadowanie Seniorów z Dziennego Domu Pomocy w Krasnem.

 7. Spacery,

 8. Zajęcia manualne, plastyczne, kulinarne relaksacyjne.

 9. Ćwiczenia pamięci.

 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 11. Realizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych – Współpraca z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem

 12. Zajęcia informatyczne.

Piotr Mazurkiewicz