8 lipca 2021

Fot BOSG

Dziś rotę ślubowania funkcjonariuszy Straży Granicznej wypowiedziała najliczniejsza, na przestrzeni ostatnich kliku lat, grupa młodych adeptów do służby. Bieszczadzki Oddział wzbogacił się o 36 funkcjonariuszy.

Na placu apelowym komendy Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, 36-osobowa grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy uroczyście ślubowała: „…służyć wiernie Narodowi Polskiemu”.

Ślubowanie, w asyście pocztu sztandarowego, odebrał Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Andrzej Popko.

Ślubując, zaciągacie ważne zobowiązanie wobec Ojczyzny i społeczeństwa. Życzę Wam, aby zaszczytna służba dla Rzeczypospolitej spełniła Wasze aspiracje i była źródłem dumy i zadowolenia – powiedział szef podkarpackich strażników granicznych. Komendant pogratulował nowo przyjętym pozytywnych wyników w procesie rekrutacji i powitał ich w szeregach Straży Granicznej: Witam Was w szeregach Straży Granicznej i serdecznie gratuluję, ponieważ do tego etapu dotarli najlepsi. Wyraził przekonanie, że pomimo trudnego czasu pandemii wszyscy pozytywnie ukończą czekające ich szkolenie podoficerskie, a następnie dołączą do funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy państwa.

Wśród nowo przyjętych jest 21 kobiet i 15 mężczyzn, wszyscy pochodzą z Podkarpacia. Większość z nich ma wyższe wykształcenie. Za kilka dni młodzi funkcjonariusze wyjadą na kurs do ośrodka szkolenia w Lubaniu, potem  zostaną skierowani na podkarpackie przejścia graniczne gdzie rozpoczną swoją służbę.

W bieżącym roku do BiOSG planowane jest przyjęcie łącznie 120 nowych adeptów. Aktualnie, rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie ukończyła 35 lat.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska