18 listopada 2020

Inwestycja będzie kosztowała ponad 23 miliony złotych. Obwodnica powstanie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 865 . Przedstawiciele władz województwa, samorządów i wykonawcy, podpisali w urzędzie marszałkowskim umowę na jej wykonanie.

Długość obwodnicy Narola wyniesie niespełna trzy kilometry. Droga poprowadzi po nowym śladzie. Oprócz samej drogi, wybudowane zostaną dwa ronda oraz skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Wzdłuż obwodnicy piesi oraz rowerzyści będą mieli do dyspozycji chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną także przejścia dla zwierząt. Na rzece Tanew, wybudowany zostanie most.

Marszałek Władysław Ortyl: 

– Za dwa lata pojedziemy nową obwodnicą Narola. To ważna i strategiczna droga dla Podkarpacia i powiatu lubaczowskiego, a przede wszystkim dla naszego pięknego Roztocza. Ponad 23 mln złotych wydamy na tę ważną inwestycję. Obwodnica będzie przebiegała po nowym śladzie, a wraz z nią powstaną dwa skrzyżowania typu rondo, most na Tanwi i drogi serwisowe. Bardzo się cieszymy, że dziś możemy podpisać umowę na jej wykonanie z firmą Strabag. To solidny wykonawca. Wierzę, że z dwa lata będziemy mogli uroczyście przeciąć wstęgę i oddać tę drogę do użytku.

Wicemarszałek Piotr Pilch: 

– Chcę przypomnieć, że w ostatnim czasie oddaliśmy trzy obwodnice – Lubaczowa, Oleszyc i Cieszanowa. To jest czwarta obwodnica na drogach wojewódzkich, w tym ważnym miejscu dla województwa podkarpackiego. Obwodnica będzie udogodnieniem dla mieszkańców Narola, ale również dla turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają Roztocze.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Piotr Mazurkiewicz