5 grudnia 2019

Startuje nowa edycja wieloletniego programu Senior plus. Obecnie trwa nabór ofert, w otwartym konkursie, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów Senior plus oraz na bieżącą działalność istniejących już placówek, mówi wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz. 

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych mówi Lucyna Podhalicz. 

Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Agnieszka Bojda