11 marca 2021

Narodowy Bank Polski wprowadził dziś do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „100 rocznica Konstytucji marcowej”.

Na awersie monety przedstawiono orła – wizerunek ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej – na tle faksymile preambuły Konstytucji (z egzemplarza ofiarowanego przez posłów Marszałkowi Sejmu Wojciechowi Trąmpczyńskiemu i zaginionego podczas II wojny światowej).

Na rewersie widnieje orzeł z medalu autorstwa Feliksa Łopieńskiego, upamiętniającego pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji, tło zaś stanowi fragment karty tytułowej ustawy zasadniczej.

Srebrna moneta o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk.

 

 

Pytanie konkursowe:

W styczniu 1919 r. utworzono Biuro Konstytucyjne przy Prezesie Rady Ministrów oraz powołano tzw. Ankietę dla oceny projektów konstytucji. Na ilu posiedzeniach od 19 lutego do 12 marca 1919 r. zebrała się „Ankieta”?

  1. 10
  2. 15
  3. 17

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres radio@radiovia.com.pl

Nagrodą jest jedna srebrna moneta 10-złotowa ufundowana przez Narodowy Bank Polski.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska