24 stycznia 2019

26 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy ZUS powinni zacząć korzystać z nowej wersji programu Płatnik.

Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG). Umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.

Agnieszka Radochońska-Kloc