21 stycznia 2019

zdj. ARK

To już pewne, od marca będą wydawane nowe dowody osobiste, tzw. e-dowody. Nowy dokument, jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Dowody wydawane od marca będą zawierały warstwę graficzną jak i elektroniczną. Ta druga jest tym co będzie wyróżniać  nowy dokument od aktualnego. – mówi Adam Litwa, dyrektor wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa.

Dowód osobisty to dokument, który zawiera nasze najważniejsze dane. Dzięki czemu możemy np. podróżować, być klientem banku, podpisać umowę z siecią komórkową, czy odebrać paczkę od kuriera bądź na poczcie. –Okazania dowodu osobiste mogą żądać od nas służby do tego uprawnione. – mówi gen. Józef Gdański z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Podk. Ewelina Wrona z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mówi, że pod żadnym pozorem nie należy dowodu osobistego udostępniać w zastaw np. za wypożyczony sprzęt sportowy.

Nowe e-dowody mają być wydawane już od marca. Dotychczasowe dokumenty zachowają ważność do upływu określonych w nich terminów. Wymiana dowodów na te z warstwą elektroniczną potrwa do 2029 roku.

 

Agnieszka Radochońska-Kloc