22 maja 2021

Jutro będą sprawować Msze św. prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach.

Diecezja Rzeszowska ma nowych kapłanów. Podczas Eucharystii w Katedrze rzeszowskiej bp. ordynariusz Jan Wątroba udzielił święceń kapłańskich 6 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Sakrament kapłaństwa upodabnia przyjmujących go do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc ich narzędziami Chrystusa dla Jego Kościoła.

„ Święcenia kapłańskie to najważniejszy moment w życiu każdego księdza” – przekonują młodzi kapłani

Chcemy by nasze marzenia o kapłaństwie łączyły się z potrzebami ludzi do których zostaniemy posłani. Tego sobie życzymy i takie życzenia otrzymujemy – dodają nowo wyświeceni księża

 

Po mszy świętej nowo wyświeceni księża zawierzyli swoje kapłaństwo Matce Bożej. Jutro będą sprawować msze św. prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach. Podczas wakacji podejmą duszpasterską posługę, a od sierpnia pracować będą w swoich pierwszych parafiach.

 

 

 

 

Iwona Kosztyła