26 stycznia 2021

Podczas XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa, oficjalnie przyjęto w swoje szeregi nowego radnego, oraz zajęto się zmianami w budżecie na obecny rok.

Oficjalnie, nowym radnym Rady Miasta Rzeszowa został Zdzisław Kędzior, przedstawiciel Pogwizdowa Nowego, który z dniem 1 stycznia znalazł się w granicach administracyjnych stolicy Podkarpacia. Nowy radny złożył ślubowanie i tym samym Rada powiększyła się do 28 osób. Bezwzględna większość, konieczna do przegłosowania m.in. zmian w porządku obrad, będzie teraz wynosiła 15 osób.

Poza odebraniem ślubowania, radni zajęli się również zmianami w budżecie Rzeszowa na 2021 rok. Dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana była spowodowana planami rozbudowy ulicy Warszawskiej. Inwestycja będzie konieczna ze względu na przyłączenie Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa. 

Radni wysłuchali również sprawozdania z realizacji inwestycji finansowanych z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, a także sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa w 2020 roku.

Piotr Mazurkiewicz