27 sierpnia 2019

Konstrukcje nowych peronów, budowa podziemnego przejścia i przebudowa wiaduktu, to widoczne zmiany na stacji Rzeszów Główny. 2 września rozpoczyna się przebudowa wąskiego wiaduktu na ul. Batorego, która będzie miała także wpływ na usprawnienie ruchu drogowego – mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 

W budowie jest także podziemne przejście i nowe perony. Na czas przebudowy stacji zapewniono alternatywne przejścia, dodatkowy peron tymczasowy i specjalne zejście ze starej kładki. Komunikację ma ułatwić specjalne oznakowanie. W sierpniu odbywają się prace przy konstrukcji przejścia podziemnego. Pasażerowie zyskają dzięki niemu bezpieczną drogę na perony. Przejście połączy nie tylko perony, ale i dwie strony miasta- mówi dyrektor projektu PKP PLK do sprawy modernizacji stacji Rzeszów Wojciech Waś. 

Podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się lepszy dostęp do kolei zapewni 5 wind i 5 schodów ruchomych. Od czerwca podróżni mogą już korzystać z nowego dodatkowego przystanku Rzeszów Zachodni. 

Inwestycja realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „ Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych. Wartość umowy współfinansowanej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 205 ml zł netto. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2021 r. 

 

Agnieszka Bojda